Dofinansowanie UE

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, za złożone oferty w związku z naszym zapytaniem z dnia 16.09.2019 na usługę doradczą obejmującą opracowanie strategii wzorniczej dla projektu pt.: „Rozbudowanie gamy oferowanych produktów 

o kolekcje rozwojowych i edukacyjnych zabawek wodnych, niecek basenowych i brodzików, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3. Proinnowacyjne Usługi dla przedsiębiorstw, Osi priorytetowej: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie „2.3.5 Design dla przedsiębiorców”. Informujemy, że dnia 25.09.2019 dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej, która należała do Witold Załęski Doradztwo Gospodarcze ul. Koszykowa 79a/32;

02-008 Warszawa, NIP 5261251991.

Z poważaniemW ramach realizacji projektu opracowano strategię wzorniczą nowej linii zabawek i brodzików oraz zakupiono maszyny. Dzięki projektowi została poszerzona oferta o kolekcje rozwojowych i edukacyjnych zabawek wodnych i brodzików przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 


 

P.P.H.U. Atis Aleksander Mendrek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozbudowanie gamy oferowanych produktów o kolekcje rozwojowych i edukacyjnych zabawek wodnych,niecek basenowych i brodzików przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest m.in. uzupełnienie oferty o wodne parki zabaw i zabawki wodne dedykowane dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 1 782 370,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 851 850,00 PLN

Termin projektu: 01.07.2019–31.12.2020

  

Dofinansowane urządzenia: